Ο Δήμος Δυτικής Σάμου

Ο Δήμος Δυτικής Σάμου είναι δήμος της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου που περιλαμβάνει τις Δημοτικές Ενότητες Καρλοβάσου  και Μαραθοκάμπου. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 187,33  τ.χλμ. Ο σημερινός Δήμος δημιουργήθηκε με τη διαίρεση του Δήμου Σάμου με το Νόμο 4600 του άρθρου 154. Με την νέα διοικητική διαίρεση ο Δήμος ΔυτικήςΣάμου αποτελείται από 15 Δημοτικές Κοινότητες.

Δημοτικές ενότητες και τοπικές κοινότητες

Δημοτική Ενότητα Καρλοβάσου

Τοπικές Κοινότητες:

 • Τ.Κ. Καρλοβάσου
 • Τ.Κ Πλατάνου
 • Τ.Κ. Υδρούσσας
 • Τ.Κ Κοντακαιίκων
 • Τ.Κ. Κονταιϊκων
 • Τ.Κ  Αγίων Θεοδώρων
 • Τ.Κ. Λέκκας
 • Τ.Κ. Καστανιάς
 • Τ.Κ. Κοσμαδαίοι
 • Τ.Κ. Δρακαίων

Δημοτική Ενότητα Μαραθοκάμπου

Τοπικές Κοινότητες:

 • Τ.Κ. Μαραθοκάμπου
 • Τ.Κ Κουμαιίκων
 • Τ.Κ Σκουραιίκων
 • Τ.Κ Νεοχωρίου
 • Τ.Κ Καλλιθέας

Δημογραφικά στοιχεία

Τα αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού−Κατοικιών 2011 που διενεργήθηκε στη Σάμο το διάστημα από 10 έως 24 Μαΐου 2011, με ημερομηνία αναφοράς την 9η Μαΐου 2011, τα οποία αφορούν στον De Facto Πληθυσμό του Νησιού («Πραγματικό Πληθυσμό» κατά την έννοια που αναφέρεται στην προκήρυξη των Γενικών Απογραφών με αριθ. 1524/Γ5−473/2011, ΦΕΚ 425/ Β΄/2011), κατά Δήμο, Δημοτική Ενότητα, Δημοτική και Τοπική Κοινότητα, έχουν όπως αυτά εμφανίζονται παρακάτω:

Δημοτική Ενότητα Καρλοβασίων: 9.691

Δημοτική Κοινότητα Καρλοβασίων: 6.798

Τοπική Κοινότητα Αγίων Θεοδώρων: 127

Τοπική Κοινότητα Δρακαίων: 115

Τοπική Κοινότητα Καστανέας: 148

Τοπική Κοινότητα Κονταιΐκων: 291

Τοπική Κοινότητα Κοντακαΐκων: 940

Τοπική Κοινότητα Κοσμαδαίων: 93

Τοπική Κοινοτητα Λέκκας: 415

Τοπική Κοινότητα Πλατάνου: 396

Τοπική Κοινότητα Υδρούσσης: 368

Δημοτική Ενότητα Μαραθοκάμπου: 2.661

Δημοτική  Κοινότητα Μαραθοκάμπου: 1.931

Τοπική  Κοινότητα Καλλιθέας: 140

Τοπική Κοινότητα Κουμαιΐκων: 370

Τοπική   Κοινότητα Νεοχωρίου: 63

Τοπική    Κοινότητα Σκουραιίκων: 157