Αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου

Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.

Το δημοτικό συμβούλιο εκφράζει τις θέσεις του σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και γνωμοδοτεί όποτε δημόσιες αρχές ή αρμόδια όργανα ζητούν τη γνώμη του.

Ορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές.

Καταρτίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του τον κανονισμό λειτουργίας του, με βάση τον πρότυπο κανονισμό του άρθρου *  του παρόντος. Αν δεν έχει θεσπισθεί κανονισμός λειτουργίας από το δημοτικό συμβούλιο, τότε ισχύει ο εν λόγω πρότυπος κανονισμός.

Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.

Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στην επιτροπή ποιότητας ζωής, αρμοδιότητές του σχετικές με το αντικείμενό της.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: [Δήμου-Ρίγλη Αριάνδη]
Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: Πανούσος Αρτέμιος
Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου: Aναγνώστου-Γαλανού Αγγελική

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
* ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
* ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
* ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
* ΓΕΝΝΙΑΣ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
* ΚΑΡΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
* ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
* ΓΑΛΑΝΟΥ–ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
* ΔΗΜΟΥ–ΡΙΓΛΗ  ΑΡΙΑΔΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
* ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
* ΒΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
* ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
* ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗ
* ΒΟΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
* ΚΑΛΒΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
* ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
* ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
* ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
* ΠΑΝΟΥΣΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
* ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
* ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
* ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
* ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
* ΚΟΣΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
* ΠΑΝΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
* ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
* ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
* ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
(Πρέπει να τους κάνω lowercase)

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ
Πρόεδρος: Νικολού Εμμανουήλ
* Σακελλάρης Χριστόδουλος
* Ασημίνα-Ελευθερίου Μαρία
* Αγγελίδης Ιωάννης
* Καραγιάννης Κωνσταντίνος
* Μουρίκης Εμμανουήλ
* Ευαγγελίδης Θεόδωρος
* Μαγδανοζίδης Χαράλαμπος

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΝΤΑΙΙΚΩΝ
Πρόεδρος: Παγωνδιώτης Σταμάτιος
* Μόρτης Εμμανουήλ
* Σεβαστάκη Πάτρα
* Κοσμήτου Τριαντάφυλλος
* Βακάκη Αικατερίνη

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΝΤΑΚΑΙΙΚΩΝ
Πρόεδρος: Σαράντου Εμμανουήλ
* Πόθας Ευάγγελος
* Βελονάκης Γεώργιος
* Ρήγα Αγγελική
* Καλογερή Πηνελόπη

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΜΑΙΙΚΩΝ
Πρόεδρος: Ζούμπος Ιωάννης
* Γκουλιαμτζής Χρυσοβαλάντης
* Κωστάκης Παναγιώτης
* Σπιρίδωνος Αικατερίνη
* Νόου Ουρανία

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΚΑΣ
Πρόεδρος: Μαθιού Κωνσταντίνος
* Μπαξεβάνης Μανουήλ
* Σουρής Χρήστος
* Σκαραμάγκος Ευάγγελος
* Σωκιανού Τριανταφυλλιώ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ
Πρόεδρος: Καλβίνος Παρασκευάς
* Σαμαράς Ιωάννης
* Γαμπιεράκης Μάρκος
* Μακρή Τριανταφυλλιώ
* Βουλής Αλέξανδρος

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ
Πρόεδρος: Κωστάκης Γεώργιος
* Γεωργιάδου Αμαλία
* Σπιρίδωνος Αριστείδης
* Κασώτης Βασίλειος
* Γιαννούτσου Άλκηστη

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΟΥΣΑΣ
Πρόεδρος: Ευγενικός Χριστόδουλος
* Δανά Μαρία
* Ευγενικού Κωνσταντίνα
* Σιδηρουργός Δημήτριος
* Δανά Βασιλική

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
* Παπακωνσταντίνου Κυριάκος

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΚΑΙΩΝ
* Καραμαρούδης Κωνσταντίνος

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
* Παπαγεωργίου Σταύρος

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ
* Χατζηπαναγιώτου Κυριάκος

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΣΜΑΔΑΙΩΝ
* Καραγιαννάκης Σταύρος

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
* Σταφυλάκης Σταμάτιος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΚΟΥΡΑΙΙΚΩΝ
* Χατζηχρήστου Κώστας