Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου υπ΄αριθ. 72/2021

Εγκρίθηκε το ετήσιο σχέδιο Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Δυτικής Σάμου από το Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο και επισυνάπτεται παρακάτω.

 

Εκ του Δήμου Δυτικής Σάμου 

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου υπ΄αριθ. 6/2021

Σας κοινοποιούμε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Σάμου σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για  την " Ενίσχυση – Ενδυνάμωση του Πανεπιστημίου Αιγαίου".

ΑΠΟΦΑΣΗ 133/2020 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας κοινοποιούμε την υπ' αριθ. 133/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : '"Ανάκληση της αριθ. 98/2020 Απόφασης του Δ.Σ. και έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών (ΟΕΥ) του Δήμου Δυτικής Σάμου" .