Ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους πολίτες μας ότι έχει ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων για την διαδικασία οικονομικής ενίσχυσης πολιτών που έχουν πληγεί από τον σεισμό.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν το Ειδικό Έντυπο –Αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανά περίπτωση.

Τα επιδόματα αυτά αφορούν :

1.Επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών ποσού 600,00 ευρώ για κάθε νοικοκυριό που η κύρια κατοικία του έχει πληγεί .

2.Επίδομα για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή και την αντικατάσταση οικοσκευής κύριας κατοικίας.

3. Επίδομα για τα άτομα που υπέστησαν μόνιμη σωματική βλάβη από τον σεισμό με ποσοστό αναπηρίας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΠΕΡΙΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ /ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ):

-AITΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ)

-ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Έντυπο Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης , μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας και τον αριθμό των εξαρτώμενων ή και φιλοξενούμενων μελών του δικαιούχου

- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΌ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (για πολυτέκνους)

- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΕΚΑ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΕΚΑ (για άτομα με αναπηρίες)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΛΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ή ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΣΥΣΚΕΥΗΣ(ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ /ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ):

-AITΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ)

-ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Έντυπο Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης , μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας και τον αριθμό των εξαρτώμενων ή και φιλοξενούμενων μελών του δικαιούχου

-ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Έντυπο Ε9) συνοδευόμενης από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει μεταβολή , σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας.

-ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΤΟΨΙΑΣ (προαιρετικά)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΜΟΝΙΜΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ , ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ :

-ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ Ή ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ)

-ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ –ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ε.Σ.Υ , στην οποία να αναφέρεται ότι ο αιτών ή η αιτούσα υπέστη μόνιμη σωματική βλάβη , η οποία προκλήθηκε εξαιτίας φυσικής καταστροφής.

-ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ Κ.Ε.Π.Α ΣΕ ΙΣΧΥ , για το είδος πάθησης , το ποσοστό αναπηρίας και την διάρκειά της

***Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΧΡΙ 30-11-2020***

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ